.

Thursday, March 10, 2016

Japan 2016
Ukiyoe Series 4


COUNTRY: JAPAN
ISSUE DATE: 26 February 2015
STAMP/SHEET SIZE:28 x 38.5 mm / 222.5 × 93.5 mm
CIRCULATION: 1 000 000 sheets
STAMP DESIGN: Tamaki Akira
1 - Torii Kiyonaga "Osaka Shinmachi Nishizuchiya Kotozurudayu
Rikino, Fujino / Kotozuru-dayu of the Nishizuchiya in Shinmachi, Osaka, Rikino and Fujino"
2 - "Settsu, Sumiyoshi Idemi no hama / Province of Settsu,Idemi Beach at Sumiyoshi"
3 - Kitagawa Utamaro "Chojiya uchi Karakoto Ageha, Yayoi / Karakoto of the Chojiya, Ageha and Yayoi"
4 - "Shimotsuke, Nikkosan Urami no taki / Province of Shimotsuke, Urami Waterfall in Mount Nikko" 
5 - Kikukawa Eizan " Genji Hakkei Akashi Kihan Tamaya uchi Komurasaki / Returning Sails of Akashi : Komurasaki of the Tamaya,
from the series Eight Views of Genji"
6- "Sagami, Enoshima Iwaya no kuchi / Province of Sagami,Entrance to the Caves at Enoshima" 
7 - Kitagawa Utamaro "Keizetsu-ro Hinazuru, Rouka no Fuzei /
Hinazuru of Keizetsu-ro in the passage"
8 - "Higo, Gokanosho / Province of Higo, Five Villages"
9 - Kikukawa Eizan "Furyu bijin awase, Kyodai / Woman with the dressing table"
10 - Harima, Maiko no hama / Province of Harima, Maiko Beach

Stamp images thanks to Japan Post

Hongkong Post Stamps